בורסת תל אביב: ויקטורי

מחיר המניה

אג'

שינוי:

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

המספרים שלנו לרבעון שני 2021

579 מיליון ₪

מכירות רבעוניות

23.7 מיליון ₪

רווח תפעולי רבעוני

14 מיליון ₪

רווח נקי רבעוני

70.5 מיליון ₪

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

121.3 מיליון ₪

קופת מזומנים

59

מספר סניפים

התראות דוא"ל

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני בסמוך לפרסום הודעות ודיווחים