בורסת תל אביב: ויקטורי

מחיר המניה

אג'

שינוי:

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

המספרים שלנו לרבעון שלישי 2021

588 מיליון ₪

מכירות רבעוניות

23.8 מיליון ₪

רווח תפעולי רבעוני

12.6 מיליון ₪

רווח נקי רבעוני

127.1 מיליון ₪

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

125.7 מיליון ₪

קופת מזומנים

59

מספר סניפים

התראות דוא"ל

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני בסמוך לפרסום הודעות ודיווחים