בורסת תל אביב: ויקטורי

מחיר המניה

אג'

שינוי:

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

המספרים שלנו לרבעון ראשון 2021

595 מיליון ₪

מכירות רבעוניות

25.5 מיליון ₪

רווח תפעולי רבעוני

15.6 מיליון ₪

רווח נקי רבעוני

65.4 מיליון ₪

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

155.4 מיליון ₪

קופת מזומנים

59

מספר סניפים

התראות דוא"ל

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני בסמוך לפרסום הודעות ודיווחים