בורסת תל אביב: ויקטורי

מחיר המניה

אג'

שינוי:

אחוז השינוי

שינוי

עדכון אחרון:

בשעה:

המספרים שלנו לשנת 2021

2.3 מיליארד ₪

מכירות שנתיות

89 מיליון ₪

רווח תפעולי שנתי

51 מיליון ₪

רווח נקי שנתי

119.1 מיליון ₪

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

89.6 מיליון ₪

קופת מזומנים

59

מספר סניפים

התראות דוא"ל

הרשמה לקבלת התראת דואר אלקטרוני בסמוך לפרסום הודעות ודיווחים